ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η εταιρία “Ολυμπιάδα” Έπιπλα Κουζίνας λαμβάνει την ιδιωτικότητά σας πολύ σοβαρά και για τον λόγο αυτόν συμμορφώνεται πλήρως με τους νόμιμους κανονισμούς και δεσμεύεται για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ακόλουθη δήλωση δίνει μία περιγραφή της προστασίας αυτής, καθώς επίσης του είδους των δεδομένων που συλλέγονται και του σκοπού αυτής της συλλογής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θεωρούμε πρωταρχικό μας σκοπό να διατηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε και να τα προστατεύουμε από μη εγκεκριμένη πρόσβαση. Γι’ αυτό λοιπόν λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και χρησιμοποιούμε τα πιο πρόσφατα κι ενημερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη μέγιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Ως μια ομόρρυθμη εταιρία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπαγόμαστε αυτόματα στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό των Προσωπικών Δεδομένων (European General Data Protection Regulation – aka GDPR) και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις διατάξεις του.

I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1) Στη συνέχεια, σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που απευθύνονται σε εσάς, όπως: όνομα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προτιμήσεις χρήστη.
2) Στοιχεία νομικής εκπροσώπου της εταιρίας «Ολυμπιάδα» Έπιπλα Κουζίνας κι υπεύθυνη διεκπεραίωσης υποθέσεων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα:
Κυριακίδου Σ. Ελισάβετ
Δικηγόρος
Πτολεμαίων 6, Τ.Κ. 66132, Δράμα, Ελλάδα
Τηλ.: (+30) 2521021666
E-mail: Kyriakidoyelis@hotmail.com
3) Όταν έρχεστε σε επαφή με την εταιρία μας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε μέσω της καρτέλας επικοινωνίας της παρούσας ιστοσελίδας, μας δίνετε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας (όπως τη διεύθυνση e-mail σας ή το όνομα και το τηλέφωνό σας εάν συμπεριλαμβάνονται στο μήνυμα) με σκοπό να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες τις οποίες έχετε. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, μέσω των παραπάνω τρόπων, θα σβήνονται αυτόματα είτε έπειτα από τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας, είτε αφού παρέλθει το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ημερομηνία επικοινωνίας μεταξύ των δύο παραπάνω μερών.
4) Σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας είτε για διαφημιστικούς λόγους, είτε για κάποια ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, δεσμευόμαστε πρωτίστως να σας ενημερώσουμε αναλυτικά με γραπτό e-mail/τηλέφωνο/fax (ό,τι είναι πιο άμεσα προσβάσιμο) σχετικά με τις πληροφορίες που θα χρειαστούμε και το διάστημα για το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά για τους παραπάνω λόγους.

II. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σεβόμενοι τα δικαιώματα των πελατών μας, όπως επίσης και των χρηστών της ιστοσελίδας μας, σας αναφέρουμε επιγραμματικά τα δικαιώματα πάνω στο θέμα των προσωπικών δεδομένων τα οποία έχετε:
• Το δικαίωμα της πρόσβασης στην καρτέλα σας
• Το δικαίωμα της μεταβολής των στοιχείων σας
• Το δικαίωμα της ανάκλησης της άδειας χρησιμοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων
• Το δικαίωμα της άρνησης συλλογής τους εξ’ αρχής
• Το δικαίωμα του μή διαμοιρασμού των δεδομένων σε τρίτες εταιρίες (για διαφημιστικούς λόγους)

III. ΑΡΝΗΣΗ Ή ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Εάν έχετε ήδη συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε τη δυνατότητα να αναιρέσετε αυτή σας την ενέργεια ανά πάσα στιγμή, είτε αποστέλλοντάς μας ένα e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση (info@olympiada-kitchen.gr), είτε μέσω τηλεφώνου (+30 – 2521082497) στα γραφεία της εταιρίας μας.

IV. ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα δικαιώματα από τα εμπορικά σήματα, τα οποία εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ», συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, των λογοτύπων και των ονομασιών μοντέλων. Οποιαδήποτε χρήση ή αντιγραφή τους, άνευ γραπτής αδείας από τη διοίκηση της εταιρίας, διώκεται ποινικά και τιμωρείται από τον νόμο.

V. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

© Copyright “ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ” (ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.)
Τα κείμενα, τα αρχεία εικόνας κι η σύνθεση των γραφικών στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα, στην Ελλάδα, νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο. Ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να περιέχει εικόνες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούστε σε αποζημίωση της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» σχετικά με κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των νομικών της συμβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς.

VI. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι όροι χρήσης κι η πολιτική απορρήτου είναι βασισμένες στην τρέχουσα υπάρχουσα νομοθεσία και κοινοποιούνται προς ενημέρωση και των χρηστών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας αλλά και των πελατών τής εταιρίας. Σημειώστε πως ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των παραπάνω, τα οποία αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης και της υπάρχουσας νομοθεσίας.
Η εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το παραπάνω σημείωμα οποιαδήποτε στιγμή κρίνει ότι είναι απαραίτητη αυτή η αλλαγή. Εάν κι εφόσον συμβεί αυτό, δεσμεύεται να κοινοποιήσει την αλλαγή αυτή, σε εμφανή τομέα της ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που επισκεφτείτε ξανά την ιστοσελίδα μας, σας προτείνουμε να διαβάσετε ξανά το παραπάνω σημείωμα, προς δικιά σας ενημέρωση.

Olympiada Kitchen Furniture™